فایل های دسته بندی طرح آماده - صفحه 1

الگوی ساخت مانکن خیاطی سایز 40

الگوهای ساخت مانکن در سایز 38 الی 40- تهیه شده در کاغذهای A4 و 50 در 70- الگوی مانکن خیاطی و مزونی - روش ساخت آن با استفاده از الگوهای آماده

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل